Projecten
Het Meerjarenprogramma van GOM is de basis voor het ontwikkelen van plannen.

GOM ontwikkelt twee grote herstructureringslocaties:
Bulb Trade Park in Noordwijkerhout;
Greenhouse Park in Katwijk (Rijnsburg).

Daarnaast is GOM betrokken bij een groot aantal uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.