Bulb Trade Park Noordwijkerhout
Bulb Trade Park is een bedrijventerrein voor moderne, internationaal opererende bloembollenhandels- en exportbedrijven en hulp- en nevenbedrijven die behoren tot de Greenport Duin- en Bollenstreek. Bulb Trade Park is gesitueerd aan de provinciale weg N206 in Noordwijkerhout.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkelt op deze locatie in totaal 9 ha bedrijventerrein en 9 ha landschappelijke inpassingszone, gesitueerd tussen het nieuwe bedrijventerrein en de bestaande golfbaan op het landgoed Tespelduyn. In deze landschappelijke inpassingszone ontwikkelt GOM de woningbouwlocatie Abeelenpark. Abeelenpark bestaat uit twee wooneilanden aan brede waterpartijen met in totaal dertig kavels voor vrijstaande woningen. De meeste met uitzicht over de golfbaan. Meer informatie is te vinden op www.abeelenpark.nl.

Bulb Trade Park biedt bedrijven de ruimte voor logistieke innovatie en innovatieve huisvestingsconcepten en stelt hen in staat optimaal te profiteren van te behalen schaalvoordelen op bijvoorbeeld het gebied van nutsvoorzieningen, transport, energie, duurzaamheid en terreinbeheer.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, op 0252-341150 of via info@gomdb.nl