Vergoedingen voor slopen
GOM verstrekt grondeigenaren vergoedingen voor het slopen van opstallen in het buitengebied. Dit gebeurt op voorwaarde dat de vrijkomende gronden worden herbestemd en toegevoegd aan het bollenteeltgebied.

Het verstrekken van een vergoeding is ter beoordeling door GOM. De hoogte van een vergoeding is in beginsel gebaseerd op de volgende componenten: waarde van het opstal, waardedaling van de grond, sloopkosten en bijkomende kosten.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.