Vergoedingen bollengrondproductie
GOM verstrekt grondeigenaren vergoedingen voor het produceren en/of verbeteren en moderniseren van bollengrond tot 1e klas bollenteeltgebied. De hoogte van een vergoeding is in beginsel gebaseerd op de volgende componenten: verbeter-/veranderkosten minus waardestijging van de grond.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.