Gom

Pand M&G maakt plaats voor open bollenlandschap

Pand M&G maakt plaats voor open bollenlandschap
Molenaar en Van Ginhoven en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij sluiten overeenkomst

Ruim vijfenveertig jaar nadat het bedrijf Molenaar en Van Ginhoven (M&G) zich vestigde aan de Torenlaan in Voorhout, worden de bedrijfspanden op deze plek gesloopt en wordt de locatie teruggegeven aan het oorspronkelijke, open bollenlandschap. Molenaar en Van Ginhoven en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ondertekenden daartoe een overeenkomst in het kader van de herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Op de plaats van het bloembollenexportcomplex aan de Torenlaan zullen in het voorjaar van 2020 waarschijnlijk weer tulpen bloeien.

Door deze overeenkomst wordt 16.000 m² aan bedrijfspanden definitief verwijderd uit het landschap. De panden stonden al enige tijd leeg nadat M&G in 2016 fuseerde met De Ree Holland en de bedrijfsactiviteiten werden voortgezet in Lisserbroek.

Bas Brekelmans, wethouder ruimtelijke ordening van Teylingen, is zeer te spreken over de overeenkomst tussen M&G en GOM: “we wilden als gemeente graag een goede oplossing voor dit leegstaande complex. Herbestemming naar andere vormen van bedrijvigheid of vervangende woningbouw zijn onwenselijk op een dergelijke locatie. Juist het openmaken van het landschap en het verminderen van grootschalige bedrijfsbebouwing in het buitengebied, past prima in ons gezamenlijke streven om het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek verder te versterken als aantrekkelijk bollenteeltlandschap”.

Hier sluit Onno Zwart, directeur van GOM, zich graag bij aan: “Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zoekt voortdurend naar mogelijkheden om het buitengebied op te waarderen. Het openen van het landschap en het verbeteren van zichtlijnen zijn belangrijke aandachtspunten, vooral langs de hoofdwegen in de Bollenstreek”. Hij is verheugd dat er in goede samenwerking met Molenaar en Van Ginhoven een belangrijke, volgende stap gezet kan worden in de modernisering van de Bollenstreek.

Na de fusie tussen M&G en De Ree Holland moest er voor de bedrijfslocatie aan de Torenlaan een oplossing worden gezocht. Binnen het bestemmingsplan bleken de mogelijkheden echter zeer beperkt. Het gevolg daarvan was ook een nauwelijks aanwezige marktvraag voor het pand.

In nauwe samenspraak met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de gemeente Teylingen is daarop besloten de optie van het slopen van de panden en het omzetten van de vrijgemaakte locatie in nieuw, open bollenlandschap uit te werken. Het Torenlaan-gebied behoort tot de “actief open te maken landschappen” zoals die in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek en in de herstructureringsplannen van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zijn vastgelegd. Door de sloop van het M&G complex wordt de openheid van het landschap aanzienlijk vergroot en wordt een grote oppervlakte teruggegeven aan de bollenteelt. Om het project financieel mogelijk te maken, zullen overigens drie beperkte woonkavels naast de bestaande woningen aan de Torenlaan worden gerealiseerd.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied te maken.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Onno Zwart,
Telefoonnummer: 0252 – 34 11 50, e-mail: info@gomdb.nl