Gom

GOM Tijdlijn

 • 1996
 • Pact van Teylingen

 • 2004
 • Offensief van Teylingen

 • 2009
 • Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek

 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

 • 2010
 • Oprichting Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

 • Provinciale Verordening Ruimte

 • 2011
 • Eerste overeenkomst bollengrondcompensatie

 • 2012
 • Eerste verkoop bouwtitels

 • Eerste overeenkomsten opruimen verrommeling

 • 2014
 • Geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte

 • Vestiging 1e bedrijf op Bulb Trade Park

 • Bouw eerste woningen op Abeelenpark

 • Bouw eerste woningen aan de Voorhouterweg

 • 2016
 • Herziene ISG-2016 vastgesteld

 • Herziene Intergemeentelijke Structuurvisie 2016 vastgesteld en in werking getreden

 • 2017
 • Start proces herverkaveling buitengebied

 • Masterplan GOM