Gom

GOM Tijdlijn

 • 1996
 • Pact van Teylingen

 • 2004
 • Offensief van Teylingen

 • 2009
 • Samenwerkings-overeenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek

 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

 • 2010
 • Oprichting Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

 • Provinciale Verordening Ruimte

 • 2011
 • Eerste overeenkomst bollengrondcompensatie

 • 2012
 • Eerste verkoop bouwtitels

 • Eerste overeenkomsten opruimen verrommeling

 • 2014
 • Geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte

 • Vestiging 1e bedrijf op Bulb Trade Park

 • Bouw eerste woningen op Abeelenpark

 • Bouw eerste woningen aan de Voorhouterweg

 • 2016
 • Herziene ISG 2016 vastgesteld en in werking getreden

 • 2017
 • Start proces herverkaveling buitengebied

 • Masterplan GOM

 • 2018
 • Samenwerking Bollenpolder van de Toekomst

 • Besluit aandeelhouders businesscase versnelling GOM

 • 2019
 • Omgevingsvisie en -verordening provincie Zuid-Holland treedt in werking