Gom

Gom Tijdlijn

 • 1996
 • Pact van Teylingen

 • 2004
 • Offensief van Teylingen

 • 2009
 • Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek

 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

 • 2010
 • Oprichting Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

 • Provinciale Verordening Ruimte

 • 2011
 • Eerste overeenkomst bollengrondcompensatie

 • 2012
 • Eerste verkoop bouwtitels

 • Eerste overeenkomsten opruimen verrommeling

 • 2014
 • Geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte