Gom

Partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren

Samenwerking en stabiliteit

Als regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek treden we op als partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren. Partijen die allen een belangrijke rol spelen in de realisatie van onze missie. Alleen door het bundelen van de krachten kunnen we samen de kansen benutten. Op basis van de ISG als stabiele fundering van het ruimtelijk beleid leveren we de volgende diensten:


 

Bollengrondcompensatie i
Bollengrond die planologisch wordt herbestemd, moet worden gecompenseerd volgens de voor de Duin- en Bollenstreek geldende regelgeving. GOM sluit de betreffende overeenkomsten.

Verstrekken vergoedingen voor slopen opstallen en produceren bollengrond i
GOM verstrekt vergoedingen voor het slopen van opstallen en het herbestemmen en herontwikkelen van (locaties in) het buitengebied tot 1e klas bollengrond.
 

Ontwikkelen gebiedsgerichte plannen
Herstructurering, modernisering en opwaardering van het buitengebied (bollengrond) volgens beleidskaders in de ISG. Verfraaiing en versterking van landschappelijke en recreatieve mogelijkheden.

Verstrekken vergoedingen voor produceren/moderniseren bollenteeltareaal
Voor het maken van nieuwe 1e klasse bollengrond en het verbeteren en moderniseren van kavels.
 

Gom

Verkoop bouwtitels Greenportwoningen i
Voor woningbouw in het buitengebied, buiten de planologisch vastgelegde bebouwingscontouren.

Verkoop bedrijfskavels i
Voor agrarische handels- en exportbedrijven heeft GOM Bulb Trade Park in Noordwijkerhout ontwikkeld.

Verkoop glastuinbouwkavels i
In Greenhousepark te Rijnsburg (gemeente Katwijk) ontwikkelt GOM een glastuinbouwlocatie.

Verkoop woningbouwkavels 
GOM ontwikkelt kavels voor vrijstaande woningen aan de Voorhouterweg/Vinkenweg in Rijnsburg. In Abeelenpark bij landgoed en golfbaan Tespelduyn (Noordwijkerhout) heeft GOM kavels gerealiseerd. Verkoop en informatie: Wilbrink & v.d. Vlugt makelaars.

Meer weten over GOM in bedrijf? Bekijk het overzicht van GOM-projecten over de periode 2011-2017
 

Downloads