Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2018-2023) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Abeelenpark

NOORDWIJKERHOUT - De wooneilanden van Abeelenpark, met een totaal van 36 woningbouwkavels, zijn gelegen in de inpassingszone tussen Bulb Trade Park en de golfbaan op landgoed Tespelduyn. De aanleg van het tweede wooneiland is in 2017 afgerond. Van de in totaal 36 kavels op de 2 wooneilanden worden naar verwachting in 2019 de allerlaatste kavels verkocht. De nieuwe woningen zijn volop in aanbouw.

Voor Bulb Trade Park en Abeelpark geldt dat, na de verkoop van de laatste kavels, gestart zal worden met de afrondende fase; het woonrijp maken. Daarbij gaat het om definitieve inrichting van de openbare ruimte, o.a. bestrating, verlichting en beplanting.