Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2022-2025) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Abeelenpark

De twee wooneilanden van Abeelenpark met in totaal 36 woningbouwkavels zijn gelegen in de inpassingszone tussen Bulb Trade Park en de golfbaan op landgoed Tespelduyn.
Alle kavels zijn verkocht.