Gom

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Nieuws

Abeelenpark uitverkocht!

Ga naar bericht

Gom

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Onze missie is het tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek, door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling. Herstructureringsmaatregelen zijn noodzakelijk om het bestaansrecht van onze regio als florerende Greenport te waarborgen. Het van kracht zijnde planologisch beleidskader voor de veranderopgave is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek.    
lees verder »

GOM-projecten

Het GOM-Meerjarenprogramma (2018-2023) vormt de basis van alle  projecten. We doen als uitvoerend grondbedrijf concrete interventies door middel van bollengrondcompensatie, bollengrondproductie, opruimen verrommeling, Greenportwoningen, gebiedsontwikkeling en landschapsimpulsen. 
lees verder »

Gom

GOM als partner

Als regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek treden we op als partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren. Partijen die allen een belangrijke rol spelen in de realisatie van onze missie. Alleen door het bundelen van de krachten kunnen we samen de kansen benutten.
lees verder »

GOM door de tijd

GOM is opgericht in maart 2010. In aanloop naar die oprichting en daarna zijn er meerdere belangrijke momenten aan te wijzen op de GOM-tijdlijn.
lees verder »

 • Pact van Teylingen
 • Offensief van Teylingen
 • Samenwerkings-overeenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Oprichting Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 • Provinciale Verordening Ruimte
 • Eerste overeenkomst bollengrondcompensatie
 • Eerste verkoop bouwtitels
 • Eerste overeenkomsten opruimen verrommeling
 • Geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte
 • Vestiging 1e bedrijf op Bulb Trade Park
 • Bouw eerste woningen op Abeelenpark
 • Bouw eerste woningen aan de Voorhouterweg
 • Herziene ISG 2016 vastgesteld en in werking getreden
 • Start proces herverkaveling buitengebied
 • Masterplan GOM
 • Samenwerking Bollenpolder van de Toekomst
 • Besluit aandeelhouders businesscase versnelling GOM
 • Omgevingsvisie en -verordening provincie Zuid-Holland treedt in werking
 • 1996
 • 2004
 • 2009
 • 2009
 • 2010
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2012
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2016
 • 2017
 • 2017
 • 2018
 • 2018
 • 2019

Duin- en Bollenstreek

In 2005 is de Duin- en Bollenstreek  door het Rijk aangewezen als een van de zes nationale Greenports van Nederland; een economisch dynamisch tuinbouwgebied. Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek.
lees verder »

Gom

Goed om te weten over GOM

Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over GOM.