Gom

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Nieuws

Meerjarenprogramma 2024-2028

Ga naar bericht

Gom

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Onze missie is een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek, door actieve gebieds(her)ontwikkeling. Een bloeiende Greenport vraagt om herstructureringsmaatregelen. Het planologisch beleidskader voor deze veranderopgave is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. lees verder »

GOM-projecten

Het GOM-Meerjarenprogramma (2020-2025) is de basis voor al onze projecten. Als regionaal ontwikkelbedrijf zijn wij actief op het gebied van bollengrondcompensatie, bollengrondproductie, opruimen verrommeling, Greenportwoningen, gebiedsontwikkeling en landschapsimpulsen. 
lees verder »

Gom

GOM als partner

Wij zijn partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren. Door krachtenbundeling kunnen we samen de kansen benutten die de regio heeft.
lees verder »

GOM door de tijd

GOM is opgericht in maart 2010.
Op de GOM tijdlijn zijn alle belangrijke momenten weergegeven.
lees verder »

Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
Verkoop alle woningbouwkavels Mezenlaan
Oplevering Bulb Trade Park en Abeelenpark
1996 2004 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2014 2014 2014 2014 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2021

Duin- en Bollenstreek

In 2005 is de Duin- en Bollenstreek aangewezen als een van de zes nationale Greenports.
Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek.
lees verder »

Gom

Goed om te weten over GOM

Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over GOM.