Gom

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Nieuws

Woningbouwkavels Mezenlaan verkocht.

Ga naar bericht

Gom

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Onze missie is een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek, door actieve gebieds(her)ontwikkeling. Een bloeiende Greenport vraagt om herstructureringsmaatregelen. Het planologisch beleidskader voor deze veranderopgave is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. lees verder »

GOM-projecten

Het GOM-Meerjarenprogramma (2020-2025) is de basis voor al onze projecten. Als regionaal ontwikkelbedrijf zijn wij actief op het gebied van bollengrondcompensatie, bollengrondproductie, opruimen verrommeling, Greenportwoningen, gebiedsontwikkeling en landschapsimpulsen. 
lees verder »

Gom

GOM als partner

Wij zijn partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren. Door krachtenbundeling kunnen we samen de kansen benutten die de regio heeft.
lees verder »

GOM door de tijd

GOM is opgericht in maart 2010.
Op de GOM tijdlijn zijn alle belangrijke momenten weergegeven.
lees verder »

1996 2004 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2014 2014 2014 2014 2016 2017 2017 2018 2018

Duin- en Bollenstreek

In 2005 is de Duin- en Bollenstreek aangewezen als een van de zes nationale Greenports.
Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek.
lees verder »

Gom

Goed om te weten over GOM

Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over GOM.