Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2022-2025) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Bulb Trade Park

Bulb Trade Park is gelegen langs de provinciale weg N206 en grenst aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout. GOM heeft hier ca. 8,6 ha bedrijventerrein en ca. 6,6 ha landschappelijke inpassingszone gerealiseerd. Het park is specifiek ontwikkeld voor agrarische handels- en exportbedrijven en agrarische toeleveranciers.
Alle kavels op Bulb Trade Park zijn inmiddels verkocht.