Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2018-2023) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Bulb Trade Park

NOORDWIJKERHOUT - Bulb Trade Park is gelegen langs de provinciale weg N206 en grenst aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg, Noordwijkerhout. Op deze locatie heeft GOM ca. 8,6 ha bedrijventerrein en ca. 6,6 ha landschappelijke inpassingszone gerealiseerd. Het park is specifiek ontwikkeld voor agrarische handels- en exportbedrijven en agrarische toeleveranciers. Ondernemingen met behoefte aan bedrijfsuitbreiding of vernieuwing en bedrijven die, vanwege de herstructurering van het buitengebied, zich verplaatsen en vestigen op deze nieuwe moderne locatie. In de praktijk is gebleken dat de interesse in bedrijfskavels zich toespitst op middelgrote ondernemingen. Moderne en innovatieve grote bedrijven hebben vaak al veel geïnvesteerd en zijn te goed geworteld op hun huidige locatie in het buitengebied, waardoor verhuizen naar het bedrijventerrein voor hen (ook financieel) vaak een minder interessante optie bleek te zijn.  

Naar verwachting zullen alle bedrijfskavels in 2019 worden verkocht, waarmee we ruim voorlopen op de planning.

Voor Bulb Trade Park en Abeelpark geldt dat, na de verkoop van de allerlaatste kavels, gestart zal worden met de afrondende fase; het woonrijp maken. Daarbij gaat het om definitieve inrichting van de openbare ruimte, o.a. bestrating, verlichting en beplanting.