Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2022-2025) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Greenhouse Park

Greenhouse Park in Rijnsburg wordt ontwikkeld voor sierteelt- en glastuinbouwbedrijven uit het sierteeltcluster Katwijk en uit de Duin- en Bollenstreek.
Een van de herstructureringslocaties van GOM, specifiek voor sierteelt- en glastuinbouwbedrijven uit de Duin- en Bollenstreek. Bedrijven met behoefte aan expansie, schaalvergroting en innovatie of een gedwongen uitplaatsing ten gevolge van planologische ontwikkelingen kunnen zich hier vestigen. De eerste fase van het project bestaat uit het ontwikkelen van zo’n 12 ha modern glastuinbouwgebied.