Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2022-2025) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Voorhouterweg

De woningbouwkavels aan de Voorhouterweg/Mezenlaan zijn onderdeel van de herontwikkelingslocatie Greenhouse Park. De woningbouwkavels aan de Voorhouterweg zijn allen verkocht. Aan de Mezenlaan wordt een 2e fase met woningbouwkavels gerealiseerd. Deze kavels zijn in verkoop bij Livingstone.