Gom

GOM-projecten

Modernisering en vooruitgang

Het GOM-Meerjarenprogramma (2018-2023) vormt de basis van alle  projecten. We doen als uitvoerend grondbedrijf concrete interventies. Dat vertaalt zich in de praktijk in een groot aantal uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Woningbouwkavels Voorhouterweg

RIJNSBURG - Deze woningbouwkavels zijn onderdeel van de herontwikkeling Greenhouse Park. De eerste fase is zeer succesvol afgerond, de laatste kavel is begin 2017 verkocht. Medio 2019 wordt naar verwachting gestart met een tweede fase van woningbouwkavels. Er is veel belangstelling voor dit project.