Gom

GOM-projecten

Herstructurering en contractering

Het GOM-Meerjarenprogramma (2018-2023) vormt de basis voor al onze projecten. Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelen we eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes.

Voorhouterweg

RIJNSBURG - Deze woningbouwkavels zijn onderdeel van de herontwikkeling Greenhouse Park. De eerste fase is zeer succesvol afgerond, de laatste kavel is begin 2017 verkocht. Eind 2019 wordt naar verwachting gestart met een tweede fase van woningbouwkavels. Er is veel belangstelling voor dit project.