Gom

GOM Tijdlijn

Eerste verkoop bouwtitels

De kosten van de herstructurering moeten voor een belangrijk gedeelte worden betaald uit de "financiële bijdragen ruimtelijke kwaliteit" die door de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningen worden gerealiseerd. De eerste bouwtitelovereenkomsten konden, ondanks de toen stagnerende economie, in 2012 worden gesloten.