Gom

Verkoop bouwtitels Greenportwoningen

Verkoop van bouwtitels

Woningbouw in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek (werkingsgebied GOM zoals vastgelegd in de ISG) is volgens het regionaal ruimtelijk beleid niet (meer) toegestaan, met uitzondering van zogenoemde Greenportwoningen. Hiervoor dient een bouwtitel te worden verkregen (gekocht) via GOM.

Planologische procedure
In totaal kunnen tot 2030 maximaal 600 Greenportwoningen in het buitengebied worden gebouwd. Een bouwtitel kost op dit moment minimaal € 165.000 excl. BTW. Overigens worden uitsluitend bouwtitels verkocht voor woningen die planologisch door de gemeenten worden toegestaan. Hiervoor dient dus de gebruikelijke planologische procedure te worden doorlopen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de aankoop van een bouwtitel, dan kunt u contact met ons opnemen.