Gom

Gemeente Katwijk neemt gronden GOM over

 Gemeente Katwijk neemt gronden GOM over
De gemeente Katwijk heeft de gronden in het gebied Trappenberg-Kloosterschuur overgenomen van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Nu GOM is gestopt met de herontwikkeling van dit glastuinbouwgebied, zal de gemeente zich buigen over de toekomst van het project en het gebied. Wethouder Gerard Mostert ondertekende samen met Onno Zwart, directeur GOM, de overnameovereenkomst.
 
De afgelopen ruim tien jaar heeft GOM als onderdeel van haar herstructureringsprogramma voor de Greenport Duin- en Bollenstreek gewerkt aan de modernisering van het verouderde glastuinbouwgebied aan beide kanten van de Voorhouterweg. Een groot gedeelte is inmiddels bouwrijp gemaakt, maar het is niet gelukt om glastuinbouwbedrijven te vestigen.
Wethouder Ruimtelijke ordening Gerard Mostert: ‘Het is jammer dat GOM, ondanks al hun inspanningen, er niet in geslaagd is om de glastuinbouw door te ontwikkelen in Trappenberg-Kloosterschuur. Nu we zien dat dit niet lukt, is het goed dat we als gemeente regie hebben op de toekomst van het gebied. Met ondernemers, grondeigenaren, inwoners en de gemeenteraad gaan we in gesprek over wat er nodig is om het gebied toekomstbestendig en financieel verantwoord te ontwikkelen. Dit zal onderdeel zijn van een breder gesprek over heel Rijnsburg Noord’.
Onno Zwart, directeur GOM: ‘GOM is een herstructureringsbedrijf. Het project was bedoeld om bij te dragen aan de groei en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Voor GOM bleek het financieel niet meer verantwoord om het project in de bestaande opzet te continueren. In goed overleg hebben we met de gemeente gewerkt aan een oplossing. Ook voor de toekomst van het gebied biedt dit weer perspectief’.
Glastuinbouw
De gemeente heeft bekeken wat het overnemen van de gronden van GOM betekent voor de glastuinbouw. Voor de gemeente blijft staan dat een vitaal glastuinbouwgebied belangrijk is. Tegelijk is de conclusie dat niet heel de Trappenberg-Kloosterschuur gereserveerd kan blijven voor glastuinbouw. Dit is financieel niet verantwoord. De toekomst van de glastuinbouw in het gebied blijft de komende tijd onderwerp van gesprek.

Rijnsburg Noord
Er zijn meer delen in Rijnsburg Noord waar de toekomstvraag op tafel ligt. Dit geldt naast Trappenberg-Kloosterschuur voor Klei-Oost, Middelmors, de Noordwijkerwegzone en de Vinkenwegzone. In het laatste kwartaal van 2024 zal de gemeente met ondernemers, waaronder de glastuinbouwers, grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden kijken welke invulling er gegeven kan gaan worden aan de gebieden.