Gom

GOM STOPT DEFINITIEF MET PROJECT TRAPPENBERG-KLOOSTERSCHUUR

GOM STOPT DEFINITIEF MET PROJECT TRAPPENBERG-KLOOSTERSCHUUR
Gronden worden overgedragen aan de Gemeente Katwijk
De Gemeente Katwijk en GOM hebben in goed overleg voor beide partijen passende afspraken kunnen maken over het beëindigen van de projectovereenkomst en het overdragen van de gronden door GOM aan de Gemeente. Het College van B en W van de Gemeente Katwijk en de Raad van Commissarissen van GOM hebben hieraan hun goedkeuring gegeven. Continuering van het project in de bestaande opzet was voor GOM financieel niet meer te verantwoorden.

 
In 2012 sloten de Gemeente Katwijk en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst met als doel het herstructureren van een kleine twintig hectare verouderd glastuinbouwgebied in Rijnsburg. Hoewel er vele jaren hard is gewerkt in het gebied, waaronder het slopen van de oude kassencomplexen, het realiseren van bouwrijpe grond voor de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven en het realiseren van woningbouwkavels om het geheel financieel mogelijk te maken, hebben zich tot op de dag van vandaag geen glastuinbouwbedrijven in het gebied gevestigd.
In 2022 heeft GOM moeten besluiten haar werkzaamheden in het gebied te staken. Het uitblijven van concrete vraag naar glastuinbouwkavels in combinatie met onverantwoorde financiële gevolgen daarvan, bleek voor een herstructureringsbedrijf als GOM niet langer wenselijk.
De gemeente Katwijk en GOM hebben vervolgens in nauwe samenspraak en goed overleg afspraken kunnen maken over het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst en het overdragen van de gronden aan de Gemeente. De afspraken moeten nog bekrachtigd worden door de Gemeenteraad van Katwijk.