Gom

Woonstichting Vooruitgang en GOM sluiten overeenkomst

Woonstichting Vooruitgang en GOM sluiten overeenkomst
Fundering en bedrijfsbestemming Loosterweg eindelijk opgeruimd

De fundering en restanten van de voormalige bedrijfsbebouwing aan de Loosterweg 16 op de grens van Voorhout en Lisse worden eindelijk en voorgoed opgeruimd. De onderliggende bedrijfsbestemming verdwijnt. De eigenaar van deze locatie, Woonstichting Vooruitgang, en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij hebben hierover overeenstemming bereikt. Op deze plek wordt hierdoor anderhalve hectare nieuw bollenteeltareaal gerealiseerd en wordt de mogelijke bouw van nieuwe bedrijfsbebouwing voorkomen.
De voormalige bedrijfsbebouwing op deze locatie is meer dan vijftien jaar geleden door brand verwoest. Sinds die tijd is deze plek door de achtergebleven fundering en erfverharding ernstig verrommeld geraakt. Het “opruimen van deze verrommeling” stond daarom al lange tijd hoog op de prioriteitenlijst van GOM.

De grond is indertijd door Vooruitgang aangekocht om als uitruil te kunnen dienen voor een locatie waar woningbouw plaats zou vinden. De verwachte uitruil kwam echter niet tot stand. Vooruitgang is nu blij mee te kunnen werken aan het opruimen van de verrommeling en op deze manier bij te dragen aan het nóg mooier maken van de bollenstreek. Na afronding van de werkzaamheden worden de gronden verkocht zodat het geld weer vrij komt voor onder andere investeringen in nieuwbouw en verduurzamen van bestaande woningen.  

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
-Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.: Onno Zwart, telefoonnummer: 0252 34 11 50, e-mail: info@gomdb.nl of
-Woonstichting Voortuitgang: Johan van Buren, telefoonnummer: 0252 24 10 15, e-mail: jvb@wstvoortuitgang.nl