Gom

Vergoedingen voor slopen opstallen en produceren bollengrond

Vergoedingen bollengrondproductie

GOM verstrekt grondeigenaren vergoedingen voor het produceren, verbeteren en/of moderniseren van bollengrond tot 1e klas bollenteeltgebied. De hoogte van een vergoeding is in beginsel gebaseerd op de volgende componenten: verbeter-/veranderkosten minus waardestijging van de grond.

Vergoedingen slopen opstallen

We verstrekken grondeigenaren vergoedingen voor het slopen van opstallen in het buitengebied. Dit gebeurt op voorwaarde dat de vrijkomende gronden worden herbestemd en toegevoegd aan het bollenteeltgebied. Het verstrekken van een vergoeding is ter beoordeling van GOM. Bij het vaststellen van de hoogte van een vergoeding spelen de volgende factoren een rol: de waarde van het opstal, waardedaling van de grond, sloopkosten en bijkomende kosten.

Wilt u meer weten over vergoedingen voor bollengrondproductie en/of het slopen van opstallen? Neem contact met ons op.