Gom

Bioversiteit in de Bollenpolder van de Toekomst

De Hogeveensepolder draagt sinds één jaar de eretitel 'Bollenpolder van de Toekomst'. Hiermee hebben vertegenwoordigers van bollentelers, overheid en natuurorganisaties de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een duurzame polder.

Lees verder voor het hele nieuwsbericht op de site van Hoogheemraadschap van Rijnland:
Lees meer ›

Opruimen rommel op het strand

GOM heeft in augustus 2019 deelgenomen aan de Beach Cleanup Tour. Naast het opruimen van verrommeling in het buitengebied, verdient namelijk ook het opruimen van rommel op het strand onze aandacht. Lees meer ›

Overeenkomst compensatie bollengrond in Voorhout

GOM heeft een bollengrondcompensatieovereenkomst gesloten met de gemeente Teylingen voor ca. 1.400 m² bollengrond aan de Bergamolaan in Voorhout. In verband met de  reconstructie van de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg, de aanleg van een speelvoorziening en de verlegging van watergang “de Molentocht”. Lees meer ›

Sloop gebouwen Torenlaan vordert

De sloop van de voormalige opstallen van Molenaar en Van Ginhoven aan de Torenlaan verloopt voorspoedig. Het landschap opent zich. Lees meer ›

Woonstichting Vooruitgang en GOM sluiten overeenkomst

Fundering en bedrijfsbestemming Loosterweg eindelijk opgeruimd

De fundering en restanten van de voormalige bedrijfsbebouwing aan de Loosterweg 16 op de grens van Voorhout en Lisse worden eindelijk en voorgoed opgeruimd. De onderliggende bedrijfsbestemming verdwijnt. De eigenaar van deze locatie, Woonstichting Vooruitgang, en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij hebben hierover overeenst... Lees meer ›

Pand M&G maakt plaats voor open bollenlandschap

Molenaar en Van Ginhoven en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij sluiten overeenkomst

Ruim vijfenveertig jaar nadat het bedrijf Molenaar en Van Ginhoven (M&G) zich vestigde aan de Torenlaan in Voorhout, worden de bedrijfspanden op deze plek gesloopt en wordt de locatie teruggegeven aan het oorspronkelijke, open bollenlandschap. Molenaar en Van Ginhoven en Greenport Ontwikkelings... Lees meer ›
1 2